Thực hiện kế hoạch công tác với Ban đại diện cha mẹ học sinh, năm học 2017-2018, buổi chiều ngày 16/1/2018 trường THCS ...