• Điện thoại: 
  • Email: c2viettien.vy@bacgiang.edu.vn
  •  Địa chỉ: Thôn Kép - Việt Tiến- Việt Yên- Bắc Giang
  • Trần Thị Trang
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      '0339361636
    • Email:
      tranganh8712@gmail.com
  • Lầu Thị Thu Huyền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      '0988424823
    • Email:
      thuhuyen59820@gmail.com
  • Hoàng Thị Hiền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0911090066
    • Email:
      Hoanghien198531@gmail.com
  • Đặng Thị Hiền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng tổ KHXH
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      01679339993
    • Email:
      c2viettiendanghien@gmail.com
  • Nguyễn Thị Toàn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0988694596
    • Email:
      tutoan247@gmail.com
  • Lê Thị Hồng Vân
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      01675897880
    • Email:
      c2viettienvanq@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thảo
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0971416961
    • Email:
      thaobg.hnue@gmail.com
  • Dương Thị Thu Thủy
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chủ tịch công đoàn
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      0966813378
    • Email:
      c2viettiendthuy@gmail.com
  • Nguyễn Thu Thảo
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0989336232
    • Email:
      nguyenthuthao171192@gmail.com
  • Nguyễn Thanh Tuyền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0983275043
    • Email:
      c2vttuyennhac@gmail.com
  • Nguyễn Thanh Hương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0987964655
    • Email:
      thanhhuong0708@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 14
Tháng trước : 41