• Điện thoại: 
 • Email: c2viettien.vy@bacgiang.edu.vn
 •  Địa chỉ: Thôn Kép - Việt Tiến- Việt Yên- Bắc Giang
 • Trần Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   '0339361636
  • Email:
   tranganh8712@gmail.com
 • Lầu Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   '0988424823
  • Email:
   thuhuyen59820@gmail.com
 • Hoàng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911090066
  • Email:
   Hoanghien198531@gmail.com
 • Đặng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01679339993
  • Email:
   c2viettiendanghien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0988694596
  • Email:
   tutoan247@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01675897880
  • Email:
   c2viettienvanq@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971416961
  • Email:
   thaobg.hnue@gmail.com
 • Dương Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0966813378
  • Email:
   c2viettiendthuy@gmail.com
 • Nguyễn Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0989336232
  • Email:
   nguyenthuthao171192@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983275043
  • Email:
   c2vttuyennhac@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0987964655
  • Email:
   thanhhuong0708@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 39
Tháng trước : 56