• Điện thoại: 
 • Email: c2viettien.vy@bacgiang.edu.vn
 •  Địa chỉ: Thôn Kép - Việt Tiến- Việt Yên- Bắc Giang
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0978821985
  • Email:
   c2viettienthuyhai@gmail.com
 • Đoàn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01276849339
  • Email:
   c2viettiendoanhuyen@gmail.com
 • Đặng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   '0336826521
  • Email:
   thaovy.sp.dhtn@gmail.com
 • Ngô Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   '0966145301
  • Email:
   ngothiphuong220397@gmail.com
 • Trần Thị Xiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01653474595
  • Email:
   vutaviet18031993@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984533054
  • Email:
   tnttruong1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972172856
  • Email:
   ngocthuyntnt@gmail.com
 • Ngô Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975934052
  • Email:
   thuyngothi94@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01677548905
  • Email:
   thomnguyenbg@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984456288
  • Email:
   c2viettienvantien@gmail.com
 • Vũ Minh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01666252666
  • Email:
   c2viettienvuphuong87@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985238228
  • Email:
   c2viettien.hquynh@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 39
Tháng trước : 56